top of page

Nagpapatrabaho  Mga Dokumento

Benefit Services Logo - RGB - approved (002)_edited.png
Open Book
Mga Dokumento ng Pinapasukan

Ang mga sumusunod na dokumento ay nauugnay sa lahat ng bahagi ng proseso ng pagpapadala ng pera. Kung mayroong isang dokumento na kailangan mo na hindi nakalista, mangyaring makipag-ugnay sa Opisina ng Pakinabang.

Image by sue hughes
Mga Pagpapadala ng Employer

Nakalista sa ibaba ang mga mailing na ipinadala sa lahat ng nag-aambag na employer.

bottom of page